Adiemus

Fonte: Youtube


“Adiemus”

Heeheeheeheeheeheeheehee…..
adie adie mus ta de adie adie a mus ta
adie na ta mus ta me adua
adie adie tu e ma de adie adie tu e ma adie adie tu e made….adie adie mus ta de adie adie a mus ta
adie na ta mus ta me adua
adie adie tu e ma de adie adie tu e ma adie adie tu e made…ademade tu e made ha
ade made tu e ma
hade made tu e ma cora,
hade made tu e ma cora ( haye , waye….)
hade made tu e ma cora ( haye , waye….)ha une wa en , ha un wa hee e (2x)
musical break
CHORUS
adie adie a mus ta de
adie adie a mus ta
adie a nade a mus ta adua
adie adie tu e ma , adie adie tu e ma ,
adie adie tu e made nade…yakama yamaya kayame ( ha do way hee hee….) ( 6x)
yaa , kaa haa maa mee ( hadua)
yaa , kaa haa maa mee hadua ( haye ,waye….)

– Karl Jenkins –